Elipspace - Trung tâm nghiên cứu công nghệ không gian

Tập đoàn Elip xác định nghiên cứu và ứng dụng công nghệ không gian là mũi nhọn phát triển, khẳng định thế mạnh, vị thế dẫn đầu trong tương lai. Elipspace - Trung tâm nghiên cứu công nghệ không gian là nơi tập trung hội tụ những con người tài năng, đam mê nghiên cứu và thử nghiệm với khoa học vũ trụ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn còn lập quỹ đầu tư dành riêng cho việc đào tạo, phát hiện và nuôi dưỡng hiền tài. Từ đó bổ sung vào bộ máy những thành viên ưu tú nhất, đảm bảo cho con tàu mục tiêu vận hành đúng hướng, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh

Hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn Elip sẽ là môi trường lý tưởng để các kỹ sư thực nghiệm, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ không gian vào sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ

Bài viết liên quan

Image

Tập đoàn Elip : “Kiến tạo Doanh Nghiệp Hạnh Phúc để chăm sóc khách hàng tận tâm hơn”

Happiness At Work là tên chương trình xây dựng Doanh nghiệp Hạnh Phúc của Tập đoàn Elip...

Xem thêm..
Elip chung tay cứu trợ miền Trung

Elipsport họp khẩn kế hoạch: "Hướng về miền Trung, chung tay tái thiết sau mùa lũ"

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chiều ngày 21/10/2020, Ban lãnh đạo Elipsport...

Xem thêm..
Image

Tập đoàn Elip: Tham vọng làm chủ công nghệ không gian với tinh thần tự cường của người Việt

Elip đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ không gian, kì vọng là thế mạnh mũi nhọn...

Xem thêm..
Back To Top